lezingen, nevenfuncties en prijsvragen

2013        besloten prijsvraag HEEMwonen, stedenbouw en 20 appartementen, Landgraaf, 2e plaats
2012        besloten prijsvraag Hestia, stedenbouw en 32 woningen Heiveld, Landgraaf, 1e plaats
2012        prijsvraag Hestia, stedenbouw en 13 woningen Lotersberg, Landgraaf, 2e plaats
2010        FABLAB, lid stichtingsbestuur
2009        prijsvraag Woonpunt, stedenbouwkundige visie Nazareth Noord Maastricht, 2e plaats
2009        prijsvraag Woonpunt, 28 appartementen Cartielstraat Nazareth Maastricht, 1e plaats
2009        lid programmaraad TOPOS, organiseren architectuurlezingen in Maastricht
2009        gast hoofdredacteur DAX nr. 25
2008        prijsvraag Wonen Limburg, woonvisie voormalige hoofdgebouw HTS Heerlen, 4e plaats   
2007        lezingen reeks Mosa    
2006        prijsvraag Zowonen, stedenbouw en 30 appartementen, Beek, 1e plaats
2006        lezing symposium stedenbouw Heerlen-Sittard-Geleen-Maastricht-Roermond
2006        prijsvraag Mosae Ponte Maastricht, publieksprijs
2004        lezing jonge architecten Topos, Ipenima Maastricht
2004        winnaar Victor de Stuersprijs 2004
2003        nominatie Novem, energiezuinig industrieel bouwen